Algemene voorwaarden

Bereikbaarheid / toegankelijkheid
Orthodontie Merwestein is telefonisch bereikbaar onder nummer 030 – 760 2222. Tijdens werktijd wordt u geholpen door de receptioniste.
Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst. Als u ongemakken, pijn- of spoedklachten heeft, kunt u onze website www.orthomerwestein.nl raadplegen voor informatie en oplossingen. Indien uw vraag hiermee niet beantwoord is, kunt u bellen met het telefoonnummer voor de avond- en weekenddienst.

Uw afspraak
Omdat we tijd van één of meerdere behandelaars voor u reserveren, verzoeken we u om afspraken alleen bij uiterste nood af te zeggen. Bij verhindering dienen de maandelijkse controle afspraken 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, anders zijn we helaas genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
Let op: Aan het annuleren van een lange afspraak korter dan 48 uur van tevoren (voor bijv. het plaatsen of verwijderen van een beugel), kunnen hoge kosten verbonden zijn nl. 50% van de behandelkosten tot een maximum van € 100,-

Pijnklachten
Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.00 en 10.00 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van de avond- en weekenddienst.

Medische gegevens
Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Privacyregeling en geheimhouding
Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of gedeeld zonder overleg met de orthodontist en de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend.

Klanttevredenheid
Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de receptioniste/assistente en/of de orthodontist. Ook kunt u ons waarderen op www.zorgkaartnederland.nl op de pagina van Orthodontie Merwestein.

Betalingsvoorwaarden
De betaling van behandelingen gaat via een factoring-bedrijf Netpoint factoring. In het geval van vragen over uw facturen aan Netpoint kunt u contact met hen opnemen via het e-mailadres reactie@netpointfactoring.nl. Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij de balieassistente. U krijgt voor behandelingen boven de 150 euro een schriftelijke begroting.

Meningsverschil
Indien u een meningsverschil heeft met uw orthodontist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, dient u dit aan uw behandelaar kenbaar te maken zodat u hierover in gesprek kunt gaan. Indien u het meningsverschil niet samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) om bemiddeling aan te vragen.