Algemene informatie

Bereikbaarheid / toegankelijkheid
Orthodontie Merwestein is telefonisch bereikbaar onder nummer 030 – 760 2222. Tijdens werktijd wordt u geholpen door de receptioniste.

Telefonisch zijn wij van maandag t/m vrijdag te bereiken van:

08:00 – 16:00 uur

(09:45-10:00 uur drinken we even koffie)

(12:00 – 13:00 uur werken we de administratie bij en hebben we gezamenlijk lunchpauze)

(14:45- 15:00 drinken we even koffie)

Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst. Als u ongemakken, pijn- of spoedklachten heeft, kunt u allereerst deze  https://www.orthomerwestein.nl/contact/vragen/  informatie lezen of onze  Instagram pagina  bekijken voor tips.  Indien u hier onvoldoende mee geholpen bent, kunt u bellen met het telefoonnummer voor de avond- en weekenddienst. Luister hiervoor naar onze voicemail.

Ons emailadres is info@orthomerwestein.nl

Parkeren kan bij ons direct voor de deur. Het is betaald parkeren van 09.00 uur – 14.00 uur.

Uw afspraak
Omdat we tijd van één of meerdere behandelaars voor u reserveren, verzoeken we u om afspraken alleen bij uiterste nood af te zeggen. Bij verhindering dienen de maandelijkse controle afspraken 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, anders zijn we helaas genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
Let op: Aan het annuleren van een lange afspraak korter dan 48 uur van tevoren (voor bijv. het plaatsen of verwijderen van een beugel), kunnen hoge kosten verbonden zijn nl. 50% van de behandelkosten tot een maximum van € 100,-

Uw mobiele nummer is noodzakelijk om door te geven aan ons. Het is onze eerste aanspreekpunt bij vragen en ook wordt uw afspraak bij ons herinnerd via een SMS bericht op dit nummer.

U kunt ook een tweede mobiele nummer opgeven waarop u onze afspraak herinnering wilt ontvangen. De herinnering wordt 48 uur voor aanvang verstuurd.

U kunt uw afspraak ook altijd inzien op onze website via de zogeheten afsprakencheck.

Pijnklachten
Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.00 en 10.00 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van de avond- en weekenddienst.

Medische gegevens
Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc. Wij zullen ieder jaar opnieuw aan u vragen of er veranderingen zijn rondom uw gezondheid. Helpt u ons ook om eraan te denken?

Privacyregeling en geheimhouding
Patiënten informatie wordt niet aan derden doorgestuurd of gedeeld zonder overleg met de orthodontist en de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren.

Klanttevredenheid
Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de receptioniste/assistente en/of de orthodontist. Ook kunt u ons waarderen op www.zorgkaartnederland.nl op de pagina van Orthodontie Merwestein.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van behandelingen gaat via het factoring-bedrijf Netpoint factoring. Het telefoonnummer is: 0416-540545. Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij de balieassistente. U kunt ook een account aanmaken op uwdeclaraties.nl, dan heeft u inzicht in de exacte declaraties.

Voor behandelingen boven de 250 euro een schriftelijke begroting verplicht, wij geven voor alle nota’s vooraf een begroting. U dient deze te ondertekenen en te retourneren vóór aanvang behandeling. Sinds 01 januari 2018 versturen wij alle facturen per e-mail naar u toe. Geeft u daarom het correcte e-mailadres aan ons door.

Meningsverschil
Indien u een meningsverschil heeft met uw orthodontist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, dient u dit aan uw behandelaar kenbaar te maken zodat u hierover in gesprek kunt gaan. Indien u het meningsverschil niet samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) om bemiddeling aan te vragen.

Social Media

Volgt u ons al op social media?

U kunt ons vinden op Instagram via @orthomerwestein en op Facebook via Orthodontie Merwestein.                                                                         TEAM Orthodontie Merwestein