Eerste bezoek

Brengt u tijdens uw eerste bezoek altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Ook voor minderjarigen onder de 14 jaar. Dit is een verplichting vanuit de Rijksoverheid. Meer informatie hierover leest u hier:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg

Een eerste bezoek aan de orthodontist kan men vergelijken met een controle bij de tandarts of huisarts. Bij een orthodontist noemt men dat een “eerste consult” en dit duurt ongeveer een kwartier. Afspraken voor een eerste consult worden ingepland binnen 3 maanden, afhankelijk van uw eigen wensen voor een dag en tijdstip. Tijdens een eerste bezoek wordt er geen beugel geplaatst. Eerst is het namelijk nodig om kennis te maken en vast te stellen wat de behandelnoodzaak en de behandelbehoefte is. Met andere woorden: Hoe ernstig is de stand van het gebit vanuit een orthodontisten-blik en wat zijn de wensen van de patiënt?

Indien een beugelbehandeling nodig is, krijgt u tijdens het eerste bezoek direct een voorlopig voorstel van een behandelplan. Na het eerste bezoek wordt een uitgebreider onderzoek gepland om een definitief behandelplan en een kostenoverzicht op te stellen. U leest hierover meer onder het kopje “behandeling”.

Neem ook gerust een kijkje op de website van www.beugel.nl en www.orthodontist.nl

Lees meer over Vergoedingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft een tarievenlijst voor orthodontie opgesteld. Deze lijst is voor iedere orthodontist in Nederland hetzelfde. Wel kunnen de totale kosten van een beugelbehandeling per orthodontist verschillen door een verschil in het behandelplan, de behandelduur en de kwaliteit van de gebruikte materialen. Bij Orthodontie Merwestein bent u verzekerd van de meest efficiënte […]