Persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze wettelijke taken. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn wij als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

Wij voorkomen het onnodig verzamelen van gegevens. Wij vragen alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor onze taken of om uw vraag te beantwoorden.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • NAW gegevens;
 • Geboortedatum;
 • BSN;
 • Geslacht;
 • Documentnummer van een geldig legitimatie bewijs indien van toepassing
 • E-mailadres;
 • E-mailadres specifiek voor het versturen van uw facturen, deze verstrekken wij aan Netpoint factoring;
 • Vast telefoonnummer;
 • Mobiel telefoonnummer waarop u een afspraak herinnering kunt ontvangen per SMS
 • Eventuele tweede mobiel nummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid via onze gezondheidsvragenlijst
 • De naam en het inschrijfnummer van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners zoals uw tandarts en huisarts zodat er overleg en/of uitwisseling van behandelgegevens plaats kan vinden indien nodig;