Verstrekking van uw gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat wij van tijd tot tijd patiënten die onze praktijk hebben bezocht voor een controle of behandeling benaderen met een patiëntenenquête. Wij achtten dit noodzakelijk  voor het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening, en heeft daarmee een gerechtvaardigd belang. Voor de patiëntenenquête wordt uitsluitend gebruik gemaakt van één enkel persoonsgegeven, namelijk het e-mailadres van de patiënt. Patiënten die hieraan niet wensen mee te doen, hebben via de uitnodiging de mogelijkheid om zich af te melden voor de patiëntenenquête en zullen daarna niet meer voor dit doel worden benaderd.